Co wchodzi w zakres wyrobów hutniczych?

Wyroby z metalu są potrzebne w niemal wszystkich gałęziach przemysłu, jednak ich największe zużycie wiąże się z produkcją maszyn, urządzeń oraz pojazdów. Spore ilości materiałów tego rodzaju trafiają do działalności związanych z budownictwem, a także  tworzeniem i obsługą instalacji przesyłowych oraz sieci transportowych. Chodzi tu przede wszystkim o rurociągi, sieci elektroenergetyczne oraz linie kolejowe. Dla zoptymalizowania operacji związanych z otrzymaniem konkretnych produktów wyroby hutnicze są oferowane w formie, która zapewnia najmniejszą ilość obróbki. Są także wytwarzane metodami, które gwarantują łatwe osiąganie oczekiwanych rezultatów.

 

Główne rodzaje wyrobów hutniczych

Podstawowym rozróżnieniem pozwalającym na podzielenie wyrobów hutniczych na poszczególne kategorie jest ich forma geometryczna oraz powiązane z nią planowane zastosowanie. W przypadku materiałów, które będą przeznaczone do obróbki plastycznej tj. m.in. kucia, a także metalurgicznej np. odlewania zwykle będą to kęsiska i kęsy. Wśród wyrobów, które mają być przekazane do dalszej obróbki plastycznej, termicznej lub ubytkowej znajdują się blachy płaskie poddawane następnie gięciu, wykrawaniu czy tłoczeniu, a także blachy w kręgach służące choćby do produkcji profili zamkniętych, w tym rur. W podobny sposób są używane taśmy. Jeżeli chodzi o pręty, to zwykle przeznacza się je albo do bezpośredniego wykorzystania, albo poddaje gięciu lub skrawaniu. Zbliżone możliwości oferują profile stalowe – kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, zetowniki, a także rury – oraz pręty o różnych przekrojach.

 

Sposoby wytwarzania wyrobów hutniczych

Wyroby hutnicze są tworzone w ramach różnych procesów produkcyjnych, największe znaczenie ma jednak ich walcowanie. Polega ono na kształtowaniu elementów przez wywieranie nacisku mechanicznego przy pomocy obracających się zespołów walców. Odkształcają one metal tak, by osiągnął potrzebną geometrię. Proces ten może zachodzić na zimno lub na gorąco – mówimy wówczas o wyrobach gorącowalcowanych lub zimnowalcowanych. W ten sposób wytwarza się pręty, blachy oraz kształtowniki.

huta

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. 

Czytaj więcej