Wspieramy lokalne społeczeństwo

Ważną wartością jest dla nas wspieranie lokalnego sportu oraz lokalnych inicjatyw sportowych, zwłaszcza w niepewnych czasach, które obecnie nastały. Wspieramy w ten sposób postawę zaangażowania społecznego oraz procesy integracji w obrębie lokalnej społeczności. Jesteśmy głównym sponsorem klubu piłki nożnej Unia Presto Stal Klawkowo. Uhonorowano nas również mianem złotego sponsora Chojniczanki – Miejskiego Klubu Sportowego w Chojnicach. Inwestujemy środki finansowe w działalność sportową lokalnych klubów sportowych, aby stworzyć młodym zawodnikom sprzyjające warunki do rozwoju kariery sportowej. Udzielane przez nas wsparcie ułatwia klubom utrzymanie ciągłej aktywności oraz finansowanie bieżących wydatków związanych z organizacją treningów i wydarzeń sportowych.

 

Jesteśmy głównym sponsorem klubu piłki nożnej Unia Presto Stal Klawkowo

Unia logo

Drużyna piłkarska

Presto Stal jako złoty sponsor Chojniczanki

MKS Chojniczanka logo

Banner firmy Presto Stal

Wspieramy Matysiak Really Team

 

Matysiak Rally Team

Grupa rajdowa z Chojnic

Sponsor: Presto Stal

 

Białe auto 2
Białe auto 1

 

Presto Stal wspiera Kewina Gruchała

 

Gruchała

 

gruchala2
gruchala

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. 

Czytaj więcej