Jak klasyfikuje się stal?

Stal to stop żelaza i węgla z domieszkami innych pierwiastków takich jak np. chrom. Otrzymuje się ją ze stanu ciekłego w procesie redukcji zawartości węgla w rudzie żelaza. Stal ze względu na swoje właściwości takie jak np. trwałość i wysoka wytrzymałość na rozciąganie znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Najczęściej wykorzystuje się ją jako materiał konstrukcyjny w budownictwie, infrastrukturze oraz transporcie. W hurtowniach stali takich jak nasza hurtownia stali PRESTO STAL znaleźć można różne jej gatunki. O podstawowych klasyfikacjach stali piszemy w dalszej części artykułu.

 

Jakie wyróżnia się gatunki stali?

Podstawowy podział stali odnosi się do klasyfikacji materiału ze względu na stan chemiczny. Tym samym wyróżnia się stal stopową, nierdzewną oraz niestopową (węglową). Stal stopowa powstaje wskutek stapiania z innymi pierwiastkami o masie całkowitej od 1 do 50%. Dzieli się ją na stale jakościowe i specjalne. Oprócz tego można ją podzielić też na stale niskostopowe (o zawartości innych pierwiastków w przedziale od 4 do 8%), średniostopowe (o zawartości pierwiastków innych niż węgiel w przedziale od 5 do 10%) oraz wysokostopowe (o zawartości pierwiastków na poziomie wyższym niż 8%). Stale węglowe o zawartości węgla na maksymalnym poziomie do 2,1% masy całkowitej klasyfikuje się natomiast jako stale:

  • niskowęglowe (o zawartości węgla w przedziale od 0,05 do 0,25%),
  • średniowęglowe (o zawartości węgla w przedziale 0,3 do 0,6%)
  • wysokowęglowe (o zawartości węgla w przedziale 0,6 do 1%)

Inna klasyfikacja stali dzieli materiał ze względu na strukturę wewnętrzną oraz zawartość węgla w produkcie. Ten podział obejmuje stal:

  • podeutektoidalną – zawierającą poniżej 0,77% węgla,
  • eutektoidalną – zawierającą równo 0,77% węgla,
  • nadeutektoidalną – zawierającą ponad 0,77% węgla.

Oprócz tego stal można klasyfikować jeszcze pod względem czystości na stal zwykłej jakości, stal wyższej jakości oraz stal najwyższej jakości. Ponadto istnieje jeszcze jeden podział stali ze względu na jej zastosowanie, który obejmuje stal:

  • konstrukcyjną,
  • narzędziową,
  • specjalną.

Stal

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. 

Czytaj więcej