JAKIE GATUNKI STALI ZBROJENIOWEJ WYRÓŻNIAMY?

Montaż stali zbrojeniowej

Znajomość gatunków stali zbrojeniowej jest niezbędna przede wszystkim dla inżynierów zajmujących się zarówno projektowaniem różnorodnych konstrukcji, jak i pracami związanymi z ich wykonywaniem. Ta wiedza może być przydatna również każdemu, kto prowadzi nadzór danej budowy czy weryfikuje dostarczane na jej miejsce materiały budowlane.

 

Klasyfikowanie stali zbrojeniowej

 

Warto wiedzieć, że klasyfikacje stali zbrojeniowej nie są stałe i w ostatnim czasie ulegały zmianom ze względu na wprowadzenie europejskiej normy dotyczącej projektowania konstrukcji żelbetonowych. Poza tym metody wytwarzania stali zbrojeniowej są stale modyfikowane i unowocześniane, dzięki czemu powstają coraz nowsze jej gatunki wyróżniające się lepszymi właściwościami.

Najważniejsze parametry dla stali to jej klasa – oznaczająca wytrzymałość, czyli właściwości mechaniczne związane przede wszystkim z jej wyginaniem; a także gatunek – dotyczy on właściwości technologicznych, to znaczy tego, z jakich pierwiastków składa się dany stop stali, stopień jej uspokojenia, możliwości spawania i tym podobne.

 

Gatunki stali zbrojeniowej

 

Podczas tworzenia konstrukcji budowanych zgodnie z prawem można stosować takie gatunki stali, które zostały wymienione w normach oraz inne, które otrzymały odpowiednie certyfikaty.

W polskich normach wyróżnia się 16 podstawowych gatunków stali zbrojeniowej, które łączą się z jej klasami i podział wygląda następująco:

  • klasa A-0 – gatunek St0-S-b,
  • klasa A-I – St3 SX-b, St3 SY-b, St3 S-b, PB240,
  • klasa A-II – St50B, 18G2-b, 20G2Y-b,
  • klasa A-III: 25G2S, 35G2Y, 34GS, RB400, RB400W,
  • klasa A-IIIN – 20G2VY-b, RB500, RB500W.

W powyższej klasyfikacji widoczne jest, że oznaczenie danego gatunku stali składa się z ciągu liter i cyfr, przy czym litery określają głównie właściwości mechaniczne i fizyczne stali: na przykład „Y” to stal uspokojona, „S” – określa jej spajalność, a „b” dotyczy jej przydatności do zbrojenia betonu. Litery wskazują również na to, z jakich pierwiastków składa się dany stop, na przykład mangan (G), krzem (S) czy wanad (V). Natomiast pierwsza z liczb w oznaczeniu odnosi się do średniej procentowej zawartości węgla w gotowym wyrobie.

Na rynku istnieją również inne gatunki stali zbrojeniowej poza wymienionymi szesnastoma, jednak one muszą uzyskać specjalny certyfikat, aby mogły zostać dopuszczone do wykorzystania w budownictwie.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. 

Czytaj więcej