STAL ZBROJENIOWA NA PLACACH BUDOWY. ROLA I ZNACZENIE

Stal zbrojeniowa na placu budowy

Stal zbrojeniowa. Klasa i gatunek

 

Normy europejskie dopuszczają klasyfikację stali zbrojeniowej w pięciu kategoriach, których kryterium podziału jest klasa wytrzymałościowa. W ten sposób wyróżniamy stal A-0, A-I, A-II, A-III oraz A-IIIN. Granica plastyczności stali zbrojeniowej w klasie A wynosi 400-600MPa. Klasa A-O oraz A-I wykorzystywane są na placach budowy w postaci strzemion i przewiązek do wykonywania pomocniczych konstrukcji zbrojeniowych. Pręty A-0 to pręty gładkie, a pręty A-I również są gładkie, ale na końcach posiadają czerwone oznaczenie. Do konstrukcji nośnych należy użyć stali o klasie minimum A-II. Stal klasy A-III stosuje się do głównych zbrojeń, ale najwyższą wytrzymałość ma stal klasy A-IIIN. Pręty A-II i A-III to pręty żebrowane, które różnią się od siebie kierunkiem i kątem nachylenia żebrowania oraz odległością pomiędzy poszczególnymi żeberkami.

Stal zbrojeniowa zaliczana jest do stali konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia. Gatunek stali zbrojeniowej określany jest systemem znaków, złożonym z liter i cyfr. Symbol X oznacza stal nieuspokojoną, a cyfry określają procentową zawartość węgla. Zgodnie ze stosowaną do niedawna normą PN-B-03264, stal zbrojeniowa dostępna jest na rynku w 16 gatunkach. Na placach budowy możemy spotkać stal: St0S-b, ST3SX-b, St3SY-b, PB240, St50B, 18G2-b, 20G2Y-b, 25G2S, 35G2Y, 34GS, RB400, RB400W, 20G2VY-b, RB500, RB500W. Na rynku pojawiają się także nowe gatunki stali zbrojeniowej, nieuwzględnione w normie, ale posiadające stosowne certyfikaty, dopuszczające je do użytku na budowie. Zaliczamy do nich stal B500SPB oraz ST500S. Posiadają one certyfikat jakości EPSTAL. Zgodnie z nową normą PN-EN 1992-1-1 czyli Eurokodu 2, parametrem decydującym o klasyfikacji stali zbrojeniowej jest ciągliwość. W ten sposób wyróżnia się stal zbrojeniową o niskiej ciągliwości, średniej ciągliwości i wysokiej ciągliwości.

 

Jakie jest znaczenie stali zbrojeniowej w budownictwie?

 

Stal zbrojeniową stanowią pręty i stal w kręgach, a także otrzymywane z nich zgrzewane siatki i kratownice czyli układy przestrzenne. Wykonuje się z niej pręty gładkie i żebrowane, walcówki, drut i siatki. Stal zbrojeniowa w budownictwie jest wykorzystywana do zbrojenia elementów konstrukcyjnych. Z połączenia stali i betonu powstaje żelbeton, który jest ogniotrwały, odporny na obciążenia statyczne i dynamiczne i niewrażliwy na procesy korozyjne. W przeciwieństwie do tradycyjnego betonu, żelbeton jest wytrzymały na rozciąganie. To uniwersalny materiał budowlany, wykorzystywany do budowy fundamentów, ścian, płyt czy powłok. Ze stali zbrojeniowej wykonuje się zbrojenia konstrukcyjne, rozdzielcze i nośne. Można ją wykorzystywać do zbrojenia konstrukcji, na które wielokrotnie oddziałują zmienne obciążenia lub podwyższone temperatury. Prawidłowo wykonane zbrojenie decyduje o jakości konstrukcji.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. 

Czytaj więcej